Visie op strategie-implementatie

Strategie

Bedrijfsstrategiën worden steeds minder vastomlijnd; enerzijds door de snel veranderde omgeving - klanten, maatschappelijke opinie, regelgevers -, anderzijds door de druk op identiteit en verantwoordelijkheid nemen vanuit de stakeholders. De missie, visie en de strategische richting zullen steeds meer lading krijgen.

Geen afgebakende lange termijn doelstellingen, geen dik plan meer met allerlei analyses, stappen, planningen, business cases. Geen miljoenen verslindende programma's met een onduidelijk zicht op reële benefits.

Veel relevanter is een duidelijke visie op maatschappelijke relevantie en mondiale ontwikkelingen. Welke rol of identiteit heeft het bedrijf, past het bedrijf. Geloofwaardigheid, koersvastheid, leiderschap.

Strategie-implementatie

Strategie-implementatie is daarmee nog interessanter geworden dan het altijd al was: de mate waarin je in staat bent snel, flexibel en toch duurzaam een koers te houden. Niet op detailniveau uitgepland met allerlei controls, maar gebruikmakend van het momentum van een duidelijke wens steeds stapsgewijs vooruitgang te boeken. Kansen zien, keuzes maken, richting geven.

Agile Program Management leent zich hier uitstekend voor: in een hybride samenstel van diverse methoden en technieken invulling geven aan de veranderingen. Waterval waar details en einddatum hard zijn, Scrum waar product- of dienstenontwikkeling nog volop gaande is, Lean als de focus op processen moet liggen, enz.  En vooral samen. Meer samen dan ooit. Samen geef je invulling aan de strategie.

Programma Manager

En de rol van programma manager hierin; om werkelijk wendbaar en flexibel, en tegelijkertijd koersvast en begrepen in te kunnen richten, zijn eigenschappen als leiderschap, betrokkenheid, mee de diepte in durven, stakeholder management en communicatie essentieel. 

Holistisch, oprecht geïnteresseerd, doelgericht... daar krijg ik nou energie van!

InnerVisie Strategie Implementatie

ISI model (c) InnerVisie

De 'fit' met de omgeving - en alle stakeholders hierin - bepaalt de continuïteit van een organisatie, en daarmee in hoeverre ze potentieel in staat is haar ambities te realiseren.

Het duurzame succes van de verandering of innovatie die nodig is om deze ambitie waar te maken, hangt af van de mate waarin alle aspecten van de verandering in balans zijn, aandacht krijgen. Veranderen is een holistisch proces; je kan geen processen veranderen zonder competenties, verander je de strategie dan verandert de IT vanzelf mee.

De "S" in het model zijn vooral korte termijn drivers, de "omgekeerde S" de lange termijn drivers.