Privacy Statement

De website van InnerVisie gebruikt geen 'cookies', web beacons en/of andere verborgen methoden om informatie over u te verzamelen. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen, verwerkt of verstrekt aan anderen. Als u gebruik maakt van het contactformulier op deze website, wordt slechts een email gegenereerd. De ingevulde gegevens worden niet op de website opgeslagen.

Alle aan InnerVisie verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en alleen verwerkt voor de toepassing waarvoor ze zijn verstrekt. InnerVisie zal deze gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit vooraf expliciet kenbaar is gemaakt, dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. InnerVisie mag deze voorwaarden zonder nadere kennisgeving wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website worden geplaatst.